Trường Đại Học Phú Xuân

Trường Đại học Phú Xuân

Ngày thành lập: 7/11/2003

Điện thoại: 054.3845885

Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương, thành phố Huế

Người đại diện: Nguyễn Đình Ngộ

Email: info@phuxuanuni.edu.vn

Website: http://www.phuxuanuni.edu.vn/
 Bản in]