Trung tâm Thông tin Dữ liệu Điện tử (EDIC)

Trung tâm Thông tin Dữ liệu Điện tử

Ngày thành lập: 08/11/2010

Điện thoại: 0914042367

Địa chỉ: 06 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế

Người đại diện: Lê Duy Sử

Email:

Website: http://edic.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]