Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CITC)

Ngày thành lập: 17/9/2008

Điện thoại: 0916184796

Địa chỉ: 36 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế

Người đại diện: Vùi Hoàng Minh

Email:

Website: http://huecity.vn
 Bản in]