Trần Thanh Trí

Sinh ngày: 13/12/1982

Nghề nghiệp:  Chuyên viên CNTT

Địa chỉ thường trú: 21 Nguyễn Khoa Vy, Huế

Điện thoại: 13/12/1982

Email: tritt@huecit.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối