Phan Anh Dũng

Sinh ngày: 13/8/1958

Nghề nghiệp: Chuyên viên CNTT

Địa chỉ thường trú: 337 Huỳnh Thúc Kháng, Huế

Điện thoại: 0914190293

Email: dungpa@huecit.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối