Nguyễn Xuân Sơn

Sinh ngày: 1/5/1981

Nghề nghiệp: Quản lý

Địa chỉ thường trú: 4 Chế Lan Viên, thành phố Huế

Điện thoại: 0946370369

Email: nxson.stttt@thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối