Công ty cổ phần phần mềm DEHA - Chi nhánh Huế
Thông tin công ty: 
- Tên đầy đủ: Công ty cổ phần phần mềm DEHA - Chi nhánh Huế
- Địa chỉ: 28 Nguyễn Tri Phương - Phường Phú Nhuận - Thành Phố Huế 
- Người đại diện: Hoàng Phan Bảo Trung
- Email: info@deha-soft.com
- Website: https://deha-soft.com
 Bản in]