Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Hoa Sen ( Lotus Outsourcing)

Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Hoa Sen

Ngày thành lập: 17/9/2012

Điện thoại: 0903187054

Địa chỉ: 06 Lê Lợi, thành phố Huế

Người đại diện: Nguyễn Chơn Phương

Email: phuong@lotusoutsourcing.com.vn

Website: http://www.lotusoutsourcing.com.vn/
 Bản in]