Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thông tin (FITC)

Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thông tin

Ngày thành lập: 11/9/2004

Điện thoại:

Địa chỉ: 152 Phan Châu Trinh, thành phố Huế

Người đại diện: Hồ Văn Nhân

Email: sales@fitc.com.vn

Website: http://fitc.com.vn/
 Bản in]