Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Nhật Linh
Công ty TNHH  MTV Thương mại Dịch vụ và Công nghệ Nhật Linh

Ngày thành lập: 10/8/2013

Điện thoại: 0935757345

Địa chỉ: 06 Lê Lợi, thành phố Huế

Người đại diện: Nguyễn Phương Linh

Email: linhnp@nhatlinhtst.com

Website: http://nhatlinhtst.com
 Bản in]