Công ty TNHH MTV Dự án Công nghệ Thông tin Việt

Công ty TNHH MTV Dự án Công nghệ Thông tin Việt (VITPR)

Ngày thành lập:15/3/2015

Điện thoại: 01296753678

Địa chỉ: 23/33 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế.

Người đại diện: Lê Minh Khôi

Email: lmkhoi.vn.it@gmail.com

Website: http://vietprojectgroup.com/

Lĩnh vực: Lập trình máy vi tính

 

 Bản in]