CHI NHÁNH CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM TẠI HUẾ
CHI NHÁNH CÔNG TY CP CODEGYM VIỆT NAM TẠI HUẾ
Địa chỉ: Tầng 4, 28 Nguyễn Tri Phương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Số Giấy phép hoạt động (điều lệ): 0108104526-001 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 27 tháng 11 năm 2018
Người đại diện tổ chức tham gia hội
Họ và tên: Lê Tường Phúc ; Chức vụ: Giám đốc đào tạo
Số điện thoại: 0983.339.720
Email: phuc.le@codegym.vn
 Bản in]