• Thư ngỏ

  Với mục tiêu phát triển lĩnh vực công nghiệp phần mềm của tỉnh Thừa Thiên Huế, phấn đấu xây dựng ngành công nghiệp phần mềm trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 về việc cho phép thành lập Hội Công nghiệp phần mềm Thừa Thiên Huế (HSA).

 • Quyền hạn

  - Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

  - Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp ...

 • Tầm nhìn, sứ mệnh

  Hội Công nghiệp phần mềm Thừa Thiên Huế sẽ một tổ chức tập hợp những tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; làm cầu nối giữa hội viên với cơ quan, ban, ngành; tư vấn hỗ trợ hội viên, tạo mội trường để các hội viên cùng hợp tác, phát triển; góp phần sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành tỉnh mạnh về công nghệ thông tin.

 • Nhiệm vụ

  - Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

  - Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

04/08/2020

Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế - HueCIT là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Với chức năng là đầu mối hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT đăng ký thành lập và hoạt động tại Huế, HueCIT đại diện cho Công ty Snaptec – chi nhánh Huế thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

21/05/2020

Với chủ trương đi trước, đón đầu cơ hội để phát triển, Thừa Thiên Huế đang thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin (CNTT) một cách mạnh mẽ, đưa CNTT trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương.

antalya escort bayan
xxnx com
pornvideoshd.net
huluhub.com
implant
escort bodrum
beylikduzu escort bayan