Chủ tịch

 • Lê Vĩnh Chiến
 • 0914114292
 • chienlv@huecit.vn
 • HueCIT
 • Chịu trách nhiệm trước BCH, cùng BCH chịu trách nhiệm trước cấp trên và toàn thể Hội viên về hoạt động của Hội Công nghiệp phần mềm Thừa Thiên Huế; trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:
 • Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát triển hội viên của Hội; chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động của Hội thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Hội; giữ mối liên hệ giữa Hội với Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị; công tác đối ngoại của Hội.
 • Lãnh đạo xây dựng chiến lược, phát triển của Hội, kế hoạch hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ Hội Công nghiệp phần mềm Thừa Thiên Huế; chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược và quy hoạch phát triển Hội Công nghiệp phần mềm Thừa Thiên Huế;
 • Phụ trách các lĩnh vực công tác: tổ chức và cán bộ của Hội; hoạt động hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ.
 • Ký ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Quy định, báo cáo toàn diện hoạt động của BCH.

Phó Chủ tịch

 • Hồ Thủy Sơn
 • 0946370369
 • htson.stttt@thuathienhue.gov.vn
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Phối hợp với đồng chí Chủ tịch chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, đề án phục vụ hội nghị BCH.
 • Phụ trách công tác kết nối, đối ngoại với các cơ quan quản lý nhà nước, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; công tác quán triệt đường lối, văn bản, chủ trương, chính sách về CNTT cho hội viên.
 • Điều hành công việc của Hội khi đồng chí Chủ tịch đi vắng; xử lý thông tin hằng ngày của Hội.
 • Chủ trì nghiên cứu hồ sơ phát triển, kỷ luật Hội viên trước khi trình tập thể Ban chấp hành.
 • Ký ban hành các văn bản, các báo cáo, các kết luận của Ban chấp hành Hội, các văn bản khác theo phân công của Ban chấp hành.

Phó Chủ tịch

 • Lê Thanh Minh
 • 0935863689
 • newsun689@gmail.com
 • Sunsoft
 • Phối hợp với đồng chí Chủ tịch chỉ đạo chuẩn bị các nội dung, đề án phục vụ hội nghị BCH.
 • Phụ trách công tác kết nối, đối ngoại với các doanh nghiệp, cá nhân; hỗ trợ công tác phát triển hội viên là cá nhân, doanh nghiệp; công tác quảng cáo, marketing cho Hội; công tác thi đua khen thưởng của Hội.
 • Ký ban hành các văn bản, các báo cáo, các kết luận của Ban chấp hành Hội, các văn bản khác theo phân công của Ban chấp hành.

Ủy viên

 • Lê Văn Tường Lân
 • 0905151357
 • lvtlan@yahoo.com
 • Đại học Khoa học
 • Phụ trách công tác khảo sát, lập kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho Hội viên; công tác kết nối, đối ngoại với các trường Đại học, Cao đẳng và các khoa CNTT trong địa bàn tỉnh và khu vực; hỗ trợ công tác phát triển hội viên trong các trường Đại học, Cao đẳng; công tác hỗ trợ tìm kiếm nguồn nhân lực cho các Hội viên.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Ban chấp hành.

Ủy viên

 • Trương Thị Hải
 • 0914479789
 • trnhai208@gmail.com
 • Đại học Phú Xuân
 • Phụ trách công tác khảo sát, lập kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho Hội viên; công tác kết nối, đối ngoại với các trường Đại học, Cao đẳng và các khoa CNTT trong địa bàn tỉnh và khu vực; hỗ trợ công tác phát triển hội viên trong các trường Đại học, Cao đẳng; công tác hỗ trợ tìm kiếm nguồn nhân lực cho các Hội viên.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Ban chấp hành.

Ủy viên

 • Tống Phước Minh
 • 0905137895
 • phuocminh10tt@gmail.com
 • Pissoftware
 • Phụ trách phát triển hội viên; công tác tìm kiếm dự án, đối tác, cơ hội hợp tác cho Hội; công tác văn hóa, hoạt động thể thao của Hội.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Ban chấp hành.

Ủy viên

 • Lương Quang Thư
 • 0985005089
 • thuluongquang@gmail.com
 • Techlife
 • Phụ trách công tác tài chính, kế toán của Hội; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tài chính, thu hội phí từ các Hội viên.

Thư ký

 • Võ Hoàng Liên Minh
 • 0905771789
 • minhvhl@huecit.vn
 • HueCIT
 • Phụ trách công tác hành chính của Hội; tổng hợp các thông tin về mọi hoạt động của Hội, cung cấp thông tin cho BCH.
 • Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Ban chấp hành.
 Bản in]
     
antalya escort bayan
xxnx com
pornvideoshd.net
huluhub.com
implant
escort bodrum
beylikduzu escort bayan